Thomas Jordans chatbotar

Jag har experimenterat med att sätta upp ett antal chatbotar med olika syften och funktioner. Den här sidan är hopsnickrad på snabben av mig själv, som inte kan så mycket om webbdesign. Den blir kanske mer proffsig framöver. 

Du är varmt välkommen att pröva chatbotarna nedan, men detta förutsätter då att du eller din arbetsgivare har en betald prenumeration på ChatGPT+. En sådan kostar i storleksordningen 2000 kr/år. Se också noten längst ner på denna sida :-).  

Det är nog sannolikt att det kommer fler chatbotar här framöver. Vill du ha kontakt med mig kan du nå mig via e-post: thomas.jordan@perspectus.se

Min hemsida för utbildningar och konsulttjänster når du på adressen:   

thomas.jordan.se

Chatbotarna 

Klicka på bilderna för att få mer information om respektive chatbot, med instruktioner för hur man kan använda dem och länk till själva chatboten.  

AI Konfliktvägledare

 

Denna chatbot är till för dig som har en begynnande eller redan utvecklad konflikt med en eller flera andra personer. Du kan beskriva din situation, få ett antal bra frågor och få förslag på hur du kan hantera situationen.  

AI Konflikthandledare för chefer och HR

Här kan du som är chef, HR-specialist eller organisationskonsult få tillfälle att beskriva en arbetsplatskonflikt, få fördjupande frågor, samt få förslag på möjliga åtgärder för en handlingsplan.     

Konsult för robusta samarbetskulturer

Här kan du få sakkunnigt stöd för att identifiera åtgärder och strategier som just din organisation kan använda för att bygga en robust samarbetskultur. Beskriv din arbetsplats, ditt företag, din förvaltning eller annan typ av organisation och ställ ett antal frågor till chatboten.            

Strategiutveckling för svårlösta samhällsfrågor

Denna chatbot är utformad för att formulera åtgärdsförslag för komplexa frågo , där förslagen bygger på fyra olika generiska perspektiv. Man kan också resonera med chatboten om risker för oönskade konsekvenser med olika åtgärdsförslag, samt hur dessa risker kan förebyggas.        

Vuxenutvecklingsexpert

 

Denna chatbot är laddad med beskrivningar av typiska egenskaper i åtta stadier av jagutveckling. Den kan t.ex. användas för att ställa frågor om hur man som ledare eller politiker kan navigera i relation till personer och grupper som ur ett vuxenutvecklingsperspektiv har en annan föreställningsvärld än den egna.     

Program theory analyst

 

Här kan du få hjälp att beskriva en metods, ett projekts, en verksamhets eller ett partis programteori för att lösa ett visst problem, uppnå ett visst mål eller förverkliga en viss vision. Chatbotens namn är på engelska, men ger du dina instruktioner på svenska så svarar den också på svenska.     

Leader development design assistant

Denna chatbot är byggd för att ge stöd att utforma ledarutvecklingsaktiviteter (eller hela program) för olika typer av ledare, inklusive politiker. Den är laddad med bakgrundskunskp om vuxenutvecklingsteori. Chatbotens namn är på engelska, men den är instruerad att svara på svenska om du själv skriver på svenska till den.      

IDG: utvecklingsaktiviteter

Om du arbetar i eller för ett företag, en förvaltning eller en annan organisation där det finns ett intresse för att utforska om ni kan använda er av ramverket Inner Development Goals för att utveckla de färdigheter och kvaliteter ni behöver stärka, då kan denna chatbot vara intressant. Den syftar till att föreslå konkreta aktiviteter och strategier för att stödja utvecklingen av en eller flera av de 23 IDGerna.        

****************************************
Skulle du: (1) använda någon eller några av chatbotarna,
(2) tycka att du har stor nytta av dem, och
(3) därför vilja skicka mig ett litet ekonomiskt bidrag, så går det bra :-).
Enklast då via Buy Me A Coffee:
buymeacoffee.com/thomasjordan  
 

 

Copyright © Thomas Jordan. All rights reserved.